Zadania i projekty w systemie CRM online

Prawidłowe zarządzanie czasem, organizowaniem efektywnych projektów oraz praca z zasobami ludzkimi i planowaniem ich zajęć jest niezwykle trudne i ciężkie do sprawdzenia. 
W związku z tym zespół LeadSoft przygotował specjalny moduł naszego oprogramowania pozwalający dobrze zaplanować sobie i współpracownikom pracę na najbliższy okres czasu.
Leadpoint CRM, posiada moduł zadań, pod zadań, chat oraz przestrzeń dyskową w chmurze(Amazon AWS). Te narzędzia pozwolą zarządzać małymi i średnimi projektami. Dodatkowo są dobrym dodatkiem do modułu CRM by zarządzać klientami i zapotrzebowaniem w sposób uporządkowany i wspomóc się zadaniami. 

Oprogramowanie uwzględnia wszelkie możliwości kontaktu i obiegu informacji między poszczególnymi komórkami i poziomami dzięki uprawnieniom.

Czat jest niezwykle istotny do wymiany informacji na bieżąco.

Czasami są potrzebne burze mózgów, żeby podjąć szybkie decyzje rzutujące na dalsze losy projektu, dlatego czaty pozwalają wypowiedzieć się wszystkim członkom zespołu w zbliżonym czasie.

Uczestnicy projektu widza przepływ dokumentów oraz mają świadomość ich zatwierdzania lub nie.
Jest to niezwykle ważne, jeżeli rozwój projektu jest dość wartki należy na bieżąco kontrolować zachowanie i przepływ informacji pomiędzy użytkownikami. W tym pomaga historia zmian i dziennik aktywności.

Dodatkowo w zakładce “Dane dodatkowe” znajdziemy pola odpowiedzialne za budżet projektu, poziom realizacji, stawka godzinowa itp.

 Ponadto zadania, które występują w różnym typie np. spotkanie, analiza, rozmowa telefoniczna wyświetlają się automatycznie na kalendarzu wszystkim użytkownikom, którzy są dopisani do tego zadania. Przykład:

Author

Leadpoint CRM